Dječji vrtić Maza

Naše teacherice

Imajući na umu temeljne zakonitosti struke krajnji cilj za učenike je da kvalitetno, kreativno i ugodno provodi svoje vrijeme i iskoristi sve svoje potencijale.